De druk op steden brengt de leefbaarheid in het nauw. Vooral de toename van mobiliteit vormt een belangrijke bedreiging. Door mobiliteit efficiënter en duurzamer te organiseren ontstaat de kans het tij te keren.

De sectoren energie, logistiek en werken zijn van grote invloed op de mobiliteit in steden. Deze sectoren zijn allen in transitie en zoeken een nieuw plek en rol in de stad. Door deze functies en diensten fysiek te laten samenkomen ontstaat synergie. Deze plekken dichtbij de gebruiker, genaamd “buurtstations“, bieden daarnaast de kans de sociale cohesie te versterken.

Het opnieuw plek geven van deze functies en diensten in steden is niet nieuw. Het bundelen wel. Mijn missie is in samenwerking met partijen “buurtstations” te ontwikkelen, realiseren en testdraaien met als doel de leefbaarheid in steden te vergroten.