Opdrachten

Mobiliteitshubs voor bestaande wijken in de G5


September 2020

In samenwerking met de bureaus APPM, Posad-Maxwan en vereniging Deltametropool zijn we een onderzoek gestart voor de G5 (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven), waarin we de ruimtelijke impact van mobiliteitshubs voor bestaande wijken onderzoeken. Enerzijds wordt hiermee inzicht gegeven in de verschillende fysieke en programmatische modellen hubs die in een netwerk structuur opgenomen kunnen worden. Anderzijds wordt inzichtelijk gemaakt wat de ruimtelijke impact van hubs is op de openbare ruimte en de gebouwde omgeving door het aanbod van een nieuwe mobiliteitsstructuur. Daarnaast wordt bij het opzetten van deze netwerkstructuur van mobiliteitshubs de gedragsveranderingscomponent, organisatiestructur , financiele haalbaarheid en groeimodellen meegenomen.  Het rapport is afgerond. Een samenvatting en de download is te vinden op: RAPPORT HUBS IN BESTAANDE WIJKEN.

 

Kennisontwikkeling van de mobiliteitshub & onderzoek nieuw stedelijk distrubutienetwerk voor Shell

In opdracht van Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV hebben wij begin 2020 een verkenning gedaan naar de potentie van geintegreerde mobiliteitshub in het algemeen en in het bijzonder voor de activiteiten van Shell. Op basis hiervan is besloten diverse pilots op te starten om de synergie tussen diverse functies en diensten te testen, zoals deelmobiliteit, parkeren, energie en retail. Voor deze pilots worden door ons eveneens de organisatorische als financiele modellen uitgewerkt van de verschillende typologieen mobiliteitshubs . Naast het opstarten van deze pilots wordt vanuit strategische perspectief meegekeken naar het huidige en toekomstige distributienetwerk van Shell in de stad.

Mobiliteitshub voor nieuwbouwontwikkeling Kerklaan 450 Capelle a/d IJssel

In opdracht van ERA Capelle CV is een mobiliteitsvisie ontwikkeld voor de nieuwbouwontwikkeling van een multifunctionele opstalonwikkeling gelegen in het centrumgebied van Capelle aan de IJssel direct naast het metrostation. Voor de mobiliteitsvoorziening van het project is in samenwerking met deelmobiliteitsaanbieder “Juuve” gekozen voor een openbaar toegankelijk mobiliteitshub met een opschaalbaar aanbod van deelauto’s, e-bike en e-scooters. De financiering van de deelmobiliteit wordt ten dele bekostigd door de vereniging van eigenaren, die in ruil daarvoor mobiliteitscrediet krijgen. Bewoners en gebruikers uit de omgeving hebben ook toegang tot de mobiliteitshub om daarmee de bezettingsgraad van de deelmobiliteit te kunnen verhogen met als doel de financiele haalbaarheid van de HUB te optimaliseren. Hiermee verwachten we een toekomstbestendig mobiliteitsaanbod te kunnen garanderen, welke tevens ten dienste staat van de omgeving.