Over SUM-one

SUM-one BV is medio november 2019 opgericht door mij, Rik Zwikker. Na 20 jaar ervaring bij diverse project- en gebiedsontwikkelaars ontstond de behoefte naar ondernemerschap en innovatie.

De verbondenheid met de gebouwde omgeving zal altijd blijven. Passie voor mobiltieit is er altijd geweest. Ik verplaats me graag en het liefst op verschillende manieren, zowel over land, zee of lucht. Ik geloof sterk in de opkomst van deelmobiliteit en ben daar groot verbruiker van, zie bijvoorbeeld mijn ervaring met de “Reisproef Amsterdam“.

Door kennis op te doen van de mobiliteitstransitie en die samen te brengen met mijn ervaring van stedelijke ontwikkeling hoop ik daarmee een steentje bij te kunnen dragen aan het (nog) mooier, leefbaarder en duurzamer maken van steden.